Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalitetssäkrade utbildningar

ANB Sverige är ett verksamhetsområde inom Svetskommissionen och auktoriserat nominerat organ (Authorised Nominated Body) i Sverige för kvalitetssäkrade branschgodkända utbildningar. Branschen definieras här av de 50 länder som idag är anslutna till systemet som drivs av IIW och EWF.

Här hittar du kursstarter för respektive utbildning

Klicka i bilden nedan för mer information om utbildningarna.


IWEUtbildningar enligt branschkrav

Inom fogningsområdet finns många olika yrken och ansvarsområden. Möjligheterna till utbildning och karriär är många. Se till att utbilda dig hos en utbildare som är kvalitetsgranskad enligt branschkrav.

Efter genomgången utbildning hos en godkänd utbildare utfärdar Svetskommissionen, som ANB Sverige, diplom eller certifikat till godkända elever. Godkända utbildningar finns från gymnasie- till masternivå, från fogning av metalliska material, plastsvetsning, limning till termisk sprutning.

ANB Sverige oberoende kvalitetsgarant

ANB Sverige har en oberoende ställning inom Svetskommissionen och agerar oberoende i förhållande till marknadens intressenter, utbildare och Svetskommissionens övriga verksamhet, avseende bedömning, godkännanden likabehandling, förebygga diskriminering och förebyggande av intressekonflikter.

Utbildare samt de personer som är engagerade inom utbildningssystemet är införstådda med Svetskommissionens idé om samsyn (läs mer).

Svetskommissionen har utsett en ANB Styrelse med en sammansättning, som säkerställer att dess medlemmar inte har något kommersiellt eller annat intresse som kan påverka deras integritet eller oberoende i egenskap av medlemmar av styrelsen.

Det riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten finns tillgängligt för utbildare och personer som verkar inom utbildningssystemet.

Ansök om att bli godkänd utbildare, ATB

Vill du följa branschens krav, utbilda enligt internationellt framtagna riktlinjer och öppna karriärvägar för dina elever? Ansök då om att bli godkänd utbildare, ATB, Approved Training Body, för någon av utbildningarna som bedrivs i Sverige.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på de internationella utbildningarna? Kontakta ANB Sverige för vidare handläggning. Klagomål kan även tas även emot anonymt.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se