Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2016

Kompetensen i industrin ökar starkt

I dagsläget har vi i Sverige över 430 företag certifierade enligt ISO
3834 – ett tydligt kompetensbevis. För fyra år sedan var det 70.

Ungefär 450 svetsande företag är certifierade enligt de nya gemensamma EU-reglerna för SS EN 1090, enbart på stålbyggnadssidan. Många företag har båda certifikaten, eftersom 1090 för svetsande delar bygger på ISO 3834 till stor del. (Källa: certifiering.nu och nordcert.se)

Gemensamt för systemen är att företaget har lagt ner mycket arbete att gå igenom och dokumentera sina arbetsprocesser, från rutiner för konstruktions- och ritningsgenomgång, till materialhantering, hur kompetent den tekniska ledningen är, hur svetsprocesserna fungerar i olika sammanhang och materialkombinationer och hur skickliga hantverkare svetsarna i slutändan är. Efter en sådan genomgång kan företaget tryggt säga att de vet vad de håller på med.

När det gäller teknisk ledning och kunskap refereras i branschen oftast till standarden ISO 14731 Tillsyn vid svetsning, och de olika nivåer som nämns där: internationell svetsspecialist (IWS), internationell svetstekniker (IWT), och internationell svetsingenjör (IWE).

Enligt t.ex. 1090-2 behöver företaget ha minst en person knuten till företaget med lägst grundläggande teknisk kunskap, alltså kompetens motsvarande IWS. Det finns idag 1 724 IWS-diplominnehavare. Vi gör därför uppskattningen att det behövs ytterligare ca 1 000 personer med IWS-diplom för att täcka behovet i verkstadsindustrin, stålbyggnadsbranschen och svetsutbildningen sammantaget. Det närmaste akuta behovet gör att det utbildas fler IWS:are än någonsin just nu, men det räcker ändå inte.

För mer information, kontakta

Elisabeth Egerblom, teknisk projektledare
08-120 304 02

Läs mer

www.svets.se/3834
www.svets.se/1090
www.svets.se/idu (om kunskapskrav och utbildning)

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
10 maj 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslåda

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se