Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2016

Förnyat uppdrag om svetsstandardiseringen

Svetskommissionen och SIS har ett nytt avtal angående svetsstandardiseringen. Svetskommissionen fortsätter därmed att ansvara för den viktiga svetsstandardiseringen.

Svetskommissionen svarar för projektledningen av bakgrundsarbetet till den internationella svetsstandardiseringen som omfattar ca 400 projekt.

93 % av de tillfrågade medlemmarna i Svetskommissionen svarar att standardisering är viktigt eller mycket viktigt för företaget. Det är avgörande för många svenska företag att kunna påverka och tidigt få kännedom om förändringar i standarder, och även att kunna samverka kring tolkning och hur de ska tillämpas.

Svetskommissionen startades för åttiofem år sedan för att upprätta regler, för att få svetsade konstruktioner godkända och möjliga att t.ex. försäkra, och har sedan dess alltid varit ledande i standardiseringsarbetet för svetsning.

Sedan slutet av 80-talet har svetsstandardiseringen bedrivits europeiskt och sedan alltmer internationellt. Det är väsentligt för svensk exportindustri att svensk standard är tillämpbar globalt och att kraven i standarderna passar med svensk industritillämpning.

För mer information, kontakta

Mathias Lundin, vd
08-120 304 01

Läs mer

www.svets.se/standardisering

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
31 maj 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslåda

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se