Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

13 dec 2016

Är du en av våra godkända utbildare?

Bedriver du en av Svetskommissionens godkända internationella utbildningar?

Om du är en av våra godkända utbildare (ATB-Approved Training Body) har du nu rätt att bedriva den utbildningen var som helst i världen. Diplom och certifikat kommer alltid att utfärdas av Svetskommissionen (ANB-Authorized Nominated Body) oavsett var du bedriver din utbildning.

Givetvis hanterar vi kontakterna med övriga länders ANB och en respektfull profil gentemot andra länders verksamhet är av högsta vikt för de internationella relationerna. Denna nya regel som trädde i kraft den 1 augusti i år är en följd av den internationella konkurrenslagstiftningen.

Frågor besvaras av Elisabeth Egerblom, 08-120 304 02.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
02 september 2019

 


Kontakt

Elisabeth Egerblom, utbildningsansvarig, tel. 08-120 304 02.

Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se