Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 maj 2016

Aktuell forskning inom fogningsteknik

Svetskommissionen som branschorganisation håller koll på aktuell forskning inom fogningsteknik, där till exempel limning, mekanisk fogning och svetsning ingår.

I Sverige pågår många fantastiska projekt inom fogning. Forskningen inom limning har gått från att bara se på hur ett lim kan hålla ihop två saker till att undersöka hur limmet kan samverka med andra fogningsmetoder. Forskning pågår för att ta fram metoder att säkerställa när lim är genomhärdat.

För området mekanisk fogning sker en snabb utveckling inom materialutveckling för olika nitar och skruvar för att klara av de nyare höghållfasta borstålen. Här undersöker man också flera nya processer för att foga olika material.

Svetsning är, tvärtemot vad många anser, ett högintressant område där det sker mycket utveckling. Forskningen är inte inriktad mot att hitta nya metoder, utan mot att använda befintliga metoder på nya sätt och hitta kombinationer av metoder som förbättrar svetsprocessen. Mycket av forskningen går ut på att säkerställa att rätt kvalitet på svetsen uppnås. Exempel är att förbättra en parameter genom att använda HFMI (high frequency mechanical impact), som påverkar utmattningshållfastheten. Eller att säkerställa att man har tillverkat en svetsfog på rätt sätt genom att mäta upp geometrin på olika sätt. Hos Swerea Kimab görs detta genom en laser och avancerade mätalgoritmer, som säkerställer att rätt ytgeometrier uppnåtts.

För mer information, kontakta

Peter Norman, teknisk projektledare
08-120 304 09

Läs mer

www.svets.se/fou

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
10 maj 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslåda

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se