En tidning för vår bransch

Svetsen innehåller artiklar och notiser om forskning och utveckling, intressanta tillämpningar, reportage och nyheter inom fognings- och skärområdet.

Tidningen är ett utmärkt sätt för företag och institutioner med koppling till området att presentera sina produkter och sin verksamhet på, samt en bra väg att knyta kontakter med expertis inom området.