Svetsens ägare

Svetsen startades 1942 av Svetstekniska föreningen. Med tiden gick även Svetskommissionen in som ägare.

Svetstekniska föreningen (SVTF) är en yrkesförening för personer som arbetar inom svensk fogningsindustri. Föreningen har 16 lokalavdelningar som ordnar möten, studiebesök och kurser/seminarier. Föreningen delar ut stipendier för att stimulera vidareutbildning inom yrket. Tidningen Svetsen är föreningens organ för informationsspridning till medlemmarna. 

Läs mer på föreningen hemsida >

Svetskommissionen (SVK) är en teknisk branschorganisation för fogande industri som jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Medlemmarna består av företag, skolor och organisationer och Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för deras intressen.

Svetskommissionen bildades 1931 eftersom det saknades regler för svetsning och för att Sverige låg efter konkurrerande länder.

Läs mer på kommissionens hemsida >