Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Presentationer SLM Digital 2021

Här är länkar till liveinspelningarna och åhörarkopior av presentationerna som hölls på Svetslärarmötet 2021.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se