Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Joakim Hedegård

Joakim Hedegård ansvarar för svetsingenjörsutbildningen IWE/IWT vid KTH sedan 2003 och driver denna i samverkan med många goda kollegor. Dels i institutet som idag heter Swerim, i KTH, Fredrika Bremer och industrin. Det är värt att nämna att det är så många personer från industrin som bidrar med sina kunskaper, när de kommer och föreläser i kursen, väldigt tacksamt och mycket viktigt, så eleverna får ett kontaktnät.

Joakim har arbetat med svetsning och fogningsteknik i större delen av yrkeslivet. Han var med och startade Fogningscentrum vid institutet 1999 och arbetar fortfarande kvar på institutet och i fogningsverksamheten. Idag jobbar han bredare men merparten av tiden ägnas åt forskningsprojekt och svetsingenjörsutbildningen. Joakim tycker att det är otroligt kul att få jobba med både utvecklingsprojekt och utbildning. Han tycker att elevkontakten är uppiggande och att man lär sig mycket genom att utbilda.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se