Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Föredragen SLM 2018

Här ligger flertalet av föredragen från SLM 2018.

De är fria att använda i undervisning. De går att skriva ut, men det ska inte gå att ändra i dem.

Torsdag 11 januari

Senaste nytt om IW Powerpoint, 2.7 MB.
Elisabeth Egerblom, Svetskommissionen

FEM-analys av svets – svetsning från ett konstruktionsperspektiv Powerpoint, 13.8 MB.
Martin Edgren, Dekra Industrial AB

Nya direktiv i tryckbärande anordningar – AFS 2016:1 och AFS 2016:2 Powerpoint, 5.4 MB.
Christina Persson, Inspecta Sweden AB

Stål från Dalarna lagade Södertäljebron Powerpoint, 28.9 MB.
Björn Kjellberg, J.O. Bergqvists Svets och Mekanik

Kvalitetskontroll och tillfälliga arbetsplatser Powerpoint, 17.5 MB.
Simon Lindström, AB Fortum Värme

SS-EN 1090 – uppdaterat regelverk ur en praktisk synvinkel Powerpoint, 21.1 MB.
Fredrik Larsson, A3Cert AB

Yrkestävlingar Powerpoint, 23 MB.
Peter Norman, Svetskommissionen

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se