Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Lär dig mer om automatisering på Svetsautomtionsdagen

Svetsautomationsdagen är en del av Fogningsdagarna 6-7 oktober i samarbete med SWIRA.

Den här dagen är det fokus på robotsvets- och automation med konkreta lösningar.

Program

Programmet startar kl. 09.00 och avslutas ca kl 16.30.

 • Inledning av dagen, Mathias Lundin, Svetskommissionen och Ove Leichsenring, Swira
 • Kom igång med automations av svetsprocessen i företaget – förstudie finansierad av Robotlyftet, Björn Langbeck, Tillväxtverket
 • Säkerhet för kollaborativa svetsrobotar –
  CE-dokumentation, maskindirektivet och riskbedömningar, Dan Assarsson, JL Safety
 • Säker robotapplikation med hög produktivitet, Åke Törnros, SICK

Fikapaus och utställning

 • Automatiserad och integrerad svetskvalitetskontroll – Sensorbaserad visuell realtidskontroll och kvalitetsutvärdering, Martin Engman, Winteria
 • Fogsökning och fogföljning – jämförelse mellan olika metoder, Niclas Åkesson, Axson Teknik
 • Flexibla svetsfixturer – Rätt pris i förhållande till tekniknivå, Nils-Olof Svensson, TM-design, Torsås

Lunch

 • Lågserietillverkning – möjligheter till effektiv svetsautomatisering av små serier, Kimmo Routto, Pemamek 
 • Simulering och offlineprogrammering – ny teknik för beredning, CAD, enkel programmering, AR/VR, Heiki Aalto, Delfoi
 • Konstruera för robotsvetsning - utbildning med coachning av konstruktörer, produktionsledare och svetsansvariga, Ali Bahrami, Weld-on Sweden, Växjö
 • Beställarkompetens – så analyserar du företagets behov, Bernt Henriksen, Automation Region

Fikapaus och utställning

 • Paneldiskussion där olika företag* delar med sig av sina erfarenheter vid automatisering av svetsning
  - Varför man gått ifrån traditionella robotsvetsstationer?
  - Ställer detta nya högre krav på personalen?
  - Ökad produktivitet
  - Bättre konkurrensförmåga
  - Flexibilitet

* deltagande företag presenteras senare

 • Trendspaning svetsautomation – robotik, FoU, Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet 
 • Avslutande seminarium

Moderator: Björn Langbeck, Tillväxtverket.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig härPDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se