Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsautomationsdagen 7 oktober

Svetsautomationsdagen är en del av Fogningsdagarna i samarbete med SWIRA.

Den här dagen är det fokus på robotsvets- och automation med konkreta lösningar.

Preliminärt program

 • Inledning av dagen, Mathias Lundin, Svetskommissionen och Ove Leichsenring, Swira
 • Kom igång med automations av svetsprocessen i företaget – förstudie finansierad av Robotlyftet, Björn Langbeck, Tillväxtverket
 • Säkerhet för kollaborativa svetsrobotar –
  CE-dokumentation, maskindirektivet och riskbedömningar, Dan Assarsson, JL Safety
 • Säker robotapplikation med hög produktivitet, Åke Törnros, SICK

Fikapaus och utställning

 • Automatiserad och integrerad svetskvalitetskontroll – Sensorbaserad visuell realtidskontroll och kvalitetsutvärdering, Eric Lindgren och Martin Engman, Winteria
 • Fogsökning och fogföljning – jämförelse mellan olika metoder, Niklas Åkesson, Axson Teknik
 • Flexibla svetsfixturer – Rätt pris i förhållande till tekniknivå, Nils-Olof Svensson, TM-design, Torsås

Lunch

 • Lågserietillverkning – möjligheter till effektiv svetsautomatisering av små serier, Kimmo Routto, Pemamek 
 • Simulering och offlineprogrammering – ny teknik för beredning, CAD, enkel programmering, AR/VR, Heiki Aalto, Delfoi
 • Konstruera för robotsvetsning - utbildning med coachning av konstruktörer, produktionsledare och svetsansvariga, Ali Bahrami, Weld-on Sweden, Växjö
 • Beställarkompetens – så analyserar du företagets behov, Bernt Henriksen Automation Region

Fikapaus och utställning

 • Paneldiskussion där olika företag* delar med sig av sina erfarenheter vid automatisering av svetsning
  - Varför man gått ifrån traditionella robotsvetsstationer?
  - Ställer detta nya högre krav på personalen?
  - Ökad produktivitet
  - Bättre konkurrensförmåga
  - Flexibilitet

* deltagande företag presenteras senare

 • Trendspaning svetsautomation – robotik, FoU, Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet 
 • Avslutande seminarium


Moderator: Björn Langbeck, Tillväxtverket.
PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se