Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Lär dig mer om automatisering på Svetsautomtionsdagen

Svetsautomationsdagen är en del av Fogningsdagarna 6-7 oktober i samarbete med SWIRA.

Den här dagen är det fokus på robotsvets- och automation med konkreta lösningar.

Program

Programmet startar kl. 09.00 och avslutas ca kl 16.30.

 • 08.00–09.00 Registrering och mässa.


 • 09.00–09:15 Inledning - Välkommen och presentation av Svetskommissionen och Swira
  Mathias Lundin, Svetskommissionen Ove Leichsenring, Swira

 • 09.15–09.25 Få hjälp med att komma igång med automation av svetsprocessen i företaget – möjlighet till förstudie finansierad av Robotlyftet*
  Björn Langbeck, Tillväxtverket

 • 09.25–09.45 Säkerhet för kollaborativa svetsrobotar – CE-dokumentation, maskindirektivet och riskbedömningar
  Dan Assarsson, JL Safety

 • 09.45–10.05 Säker robotapplikation med hög produktivitet
  Åke Törnros, SICK

 • 10.05–10.40 Kaffepaus och utställning

 • 10.40–11.00 Automatiserad och integrerad svetskvalitetskontroll – Sensorbaserad visuell realtidskontroll och kvalitetsutvärdering
  Martin Engman, Winteria

 • 11.00–11.20 Fogsökning och fogföljning – jämförelse mellan olika metoder
  Niklas Åkesson, Axson teknik


 • 11.20–11.40 Detektering av svetsfel i automatiserad produktion
  Pia Borg, Swerim

 • 11.40–13.00 Lunch

  13.00–13.20 Lågserietillverkning – möjligheter till effektiv svetsautomatisering av små serier
  Kimmo Routto, Pemamek

 • 13.20–13.40 Simulering och offlineprogrammering – ny teknik för beredning, CAD, enkel programmering, AR/VR
  Heiki Aalto, Delfoi

 • 13.40–14.00 Konstruera för robotsvetsning - utbildning med coachning av konstruktörer, produktionsledare och svetsansvariga
  Ali Bahrami, Weld on Sweden.

 • 14.00–14.20 Beställarkompetens – så analyserar du företagets behov
  Bernt Henriksen, Automation Region.

 • 14.20–15.00 Kaffepaus och utställning

 • 15.00–15.40 Paneldiskussion med moderator Björn Langbeck. Företag som automatiserat sin svetsning.
  Kundcase: Goodtech (kund Svetslego), Marcus Engdahl och Carl Eriksson. Kinnegrip, Jacob Vikstrand. Toyota Material Handling (BT), Magnus Skagerström.
  Ämnen som tas upp:
  • Varför man gått ifrån traditionella robotsvetsstationer?
  • Ställer detta nya högre krav på personalen?
  • Ökad produktivitet
  • Bättre konkurrensförmåga
  • Flexibilitet

 • 15.40–16.00 Trendspaning svetsautomation – robotik, FoU
  Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet

 • 16.00–16.15 Avslutning

Moderator: Björn Langbeck, Tillväxtverket.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här (annälan är stängd)PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se