Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Anmälan Fogningsdagarna 30-31 mars 2023 i Örnsköldsvik

Vi ser fram mot att träffa dig! Kom ihåg att du själv ansvarar för din resa och boende.Tänk på att din anmälan är bindande.

Läs de praktiska upplysningarna innan du anmäler dig.

Senast ändrad av:

Åsa Malmqvist


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se