Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Anmälan Fogningsdagarna med svetsautomationsdagen
6-7 oktober 2021

Fogningsdagarna är fullbokade! Kontakta Åsa Malmqvist för att skriva upp dig på väntelistan.

Vad roligt att du vill vara med, vi ser fram mot att träffa dig. Kom ihåg att du själv ansvarar för din resa och boende.Tänk på att din anmälan är bindande.

Obs! Om du önskar medverka som utställare behöver du först kontakta Åsa Malmqvist för att reservera plats innan du anmäler dig här.

Svetstekniska föreningens årsmöte hålls den 6 oktober på kvällen, vänligen markera nedan om du avser att medverka.

Läs de praktiska upplysningarna innan du anmäler dig.

Senast ändrad av:

Åsa Malmqvist


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se