Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Enkät mässa svets- och fogningsteknik

En bra svetsmässa är en viktig plattform för branschen och dess utveckling. Därför är viktigt för oss att veta branschens behov. Ta tillfället att påverka framtida mässor för svets och fogningsteknik!

(med ”mässan” nedan menas mässan för svets- och fogningsteknik)

Enkäten beräknas ta mellan 5-7 min. Inga frågor är obligatoriska.

Svarar på enkäten i egenskap av
Svarar på enkäten i egenskap av


(om du är båda får du gärna göra enkäten två gånger, och ge det andra perspektivet också)
Vilken bransch verkar ditt företag huvudsakligen inom?
Vilken bransch verkar ditt företag huvudsakligen inom?


Kön?
Kön?*obs! om du anger din epost är du inte längre anonym för oss. Vi hanterar naturligtvis dina uppgifter enligt www.svets.se/gdpr
Hur viktigt anser du det är att mässan …
* med fler utställare och besökare från Norden --- ** t.ex. Göteborg, Malmö el Stockholm
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
utvecklas mot nordisk mässa*?

behåller lokal/regional prägel?

går i Jönköping?

går i annan större stad**?

går i maj månad?

går annan månad än maj månad?

innehåller svetsautomation?

går tillsammans med Automation (om svetsautomation INTE ingår i mässan)?

går tillsammans med Automation (om svetsautomation ingår i mässan)?

går tillsammans med Plåt?

går tillsammans med Verktygsmaskiner?
* med fler utställare och besökare från Norden --- ** t.ex. Göteborg, Malmö el Stockholm
Hur ofta anser du att svetsmässan ska ske?
Hur ofta anser du att svetsmässan ska ske?Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se