Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

19 maj 2015

Internationell svetskonstruktör (IWSD)

IWSD är en internationell utbildning där omfattande arbete har lagts ner på att utveckla utbildningsinnehållet för att säkerställa ett att kursdeltagarna får en bred kunskapsbas med en hög internationell standard.

Det krävs kunniga konstruktörer med specialistkunskaper för att kunna konstruera en svetsad komponent som både är lättviktsoptimerad, tillförlitlig och kostnads­effektiv att tillverka. Men även inom andra roller som produktionschef, projektledare och inköp­are är det viktigt att ha en god helhetssyn.

Det här är bara en av de diplomutbildningar som finns. Var och hos vem du kan gå den här kursen och de övriga hittar du här.


(På bilden ser du deltagarna på Weld On Swedens fjärde IWSD-kurs)

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se