Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

08 augusti 2017

Vill du vara med?

Du har väl inte missat att vi under 2017 provar med reducerad medlemsavgift för små, svenska företag. Många mindre företag gör en stor insats för svetsbranschen och vi vill på detta sätt stödja dem med våra tjänster och samverkan.

Den reducerade medlemsavgift gäller för svenska företag med en omsättning under 5 miljoner kronor samt färre än 5 anställda. Priset blir då en halv andel (5 950 kr + föreningsavgift 100 kr).

Många små företag gör en stor insats för svetsbranschen och vi vill på detta sätt främja dessa företags möjligheter att medverka samt dra nytta av tjänster och samverkan.​

Läs mer om vad som gäller och hur du blir medlem.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Egerblom
08 augusti 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se