Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

07 september 2015

Vad har ni för kompetens?

Är du intresserad av att validera kompetensen hos er personal? Vi medverkar i ett stort projekt om kompetens inom industrin.

För att säkra utvecklingen av svensk industri måste det finnas kvalificerade medarbetare. Skolorna måste leverera elever med rätt kompetensnivå för industrins krav. Vilken kunskap och kompetens som behövs är nu utrett, och det har även tagits fram frågor för att pröva personal. Nu är det dags för svetsare, svetsoperatörer och annan produktionspersonal för fogning att genomföra prövningen i ett onlineverktyg.

Läs mer om industriell baskompetens.

Kontakta Jonas Saarimäki om du är intresserad av projektet.


PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se