Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

09 mars 2020

Vad gör vi under ett år?

Nu är vår verksamhetsberättelse klar! I den kan du läsa lite om vad vi har gjort under året. Förutom att verka som stöd för er medlemmar jobbar vi för branschen i stort, vilket kanske inte alltid är lika synligt.

Ta därför några minuter till att bläddra igenom verksamhetsberättelsen för att få en lite bredare syn av vår verksamhet. Och vill du ha ut det mesta av ert medlemskap - engagera dig i en arbetsgrupp, skriv för tidningen Svetsen eller kom på Fogningsdagarna.

Här finns vår verksamhetsberättelse.PDF

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
09 mars 2020

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se