Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

08 augusti 2017

Uppdaterad prislista

Från den 1 juli i år gäller nya priser kring de internationella utbildningarna. Detta påverkar bland annat dig som är godkänd utbildare, ATB.

Styrelsen för ANB-verksamheten beslutade i våras att justera prislistan för examinering, utfärdande av diplom, certifikat samt revisioner av utbildningsverksamheter. Höjningarna är av marginell karaktär men i vissa fall behövdes en större justering utföras för att täcka de faktiska kostnaderna. Detta gäller bland annat treårsrevisioner av utbildare samt praktisk examination av svetsinspektörer. Verksamhetens ska bära sina egna kostnader.

Den nya prislistan hittar du i kvalitetshandboken kapitel 4, bilaga 3


PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Egerblom
08 augusti 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se