Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

10 december 2018

Till minne av Olle Dellby

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att Svetskommissionens tidigare sekreterare Olle Dellby gått bort.

Olle Dellby var Svetskommissionens sekreterare mellan 1975 och 2001. Alla vi som varit med under Olles yrkesverksamma tid har många fina minnen av både hans person och gärning.

Han var mycket noggrann med formuleringar och definitioner, något som flitigt utnyttjades även efter hans pensionering. Olles djupa kunskap om branschen och tekniken gav honom en stark roll inte bara i Sverige utan även internationellt genom arbetet inom IIW.

Från alla givande och trevliga möten inom Svetskommissionens och Svetstekniska Föreningens möten kommer vi för alltid att ha Olle i fint minne.

Begravningen äger rum i Täby kyrka 11 januari kl. 12.00. Efter akten inbjudes till minnesstund. Osa till Fenix Begravning, fenixbegravning.se/osa eller 010-888 69 96 senast 3/1. Istället för blommor, tänk gärna på Hjärt- och lungfonden.

Magnus Areskoug
Svetstekniska föreningen

Bertil Pekkari, Mathias Lundin
och Lars Johansson
Svetskommissionen

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
10 december 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se