Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

02 oktober 2017

Svetskommissionen på Stålbyggnadsdagen

Gasmetallbågsvetsning utifrån 1090, svetsnyheter i 1090 och skillnaden mellan diplom och intyg kommer Svetskommissionen att prata om torsdagen 26 oktober.

  • Gasmetallbågsvetsning - risker och begränsningar utifrån SS-EN 1090/Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra
  • Vilka nyheter om svetsning väntas i den nya utgåvan av EN 1090-2?/Mathias Lundin, Svetskommissionen
  • Utbildning eller prövning av svetsare, skillnad mellan diplom och intyg/Hosse Larizadeh
  • Paneldiskussion och frågestund

Seminarierna ingår i deltagaravgiften för Stålbyggnadsdagen. Samtidigt som du anmäler dig till dagen anmäler du dig till vårt seminarie.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
02 oktober 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se