Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

24 april 2017

Svetsarprövnings-
intyg krävs för IWE

Enligt de nya riktlinjerna från IIW (IIW-512-231-IV) som börjar att gälla efter 30/6-2017 ska en IWE kunna uppvisa intyg på de svetsar hen är ansvarig för.

Riktlinjerna kommer att implementeras i den utbildning som anordnas av SwereaKimab och de som har en godkänd utbildning ges möjlighet att förnya sitt diplom genom svetsarprövning på lämpligt företag.

Utan rätt svetsarprövningsintyg är IWE-diplomet inte fullständigt efter detta datum

-Vi ser det som en viktig del i utbildningen att den ansvarige svetsingenjören också kan hantera de svetsmetoder, fogtyper och svetslägen som personen är ansvarig över. Vi ser bara fördelar med dessa nya riktlinjer, menar Joakim Hedegård, utbildningsansvarig, SwereaKimab.

(Som många säkert misstänkte så var det här ett aprilskämt. Fast det är kanske inte en så dum idé? ;) )

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
24 april 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se