Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Sök till yrkeshögskola nu!

Det finns flera yrkeshögskolor i Sverige som håller utbildningar direkt riktade mot kvalificerade jobb inom svetsbranschen. Yrkeshögskola är studiemedelsberättigande och avgiftsfri.

Som svetsare finns nu alla möjligheter att skaffa spetskunskaper och få ett rejält försprång på arbetsmarknaden.

Inom verkstadsindustrin, järnvägs- och energisektorn ställs allt högre krav på kvalitet, produktivitet och säkerhet. Detta skapar en stor efterfrågan på svetsare som har en kvalificerad utbildning. Att få ytterligare ett års studier efter avslutat yrkesgymnasium ger mycket goda förutsättningar att få jobbet man vill ha.

Ansökningstiden går snart ut för kursstart i höst så läs på om utbildningarna och ansök. Eller se till att du påverkar unga driftiga svetsare i rätt riktning.

  • Svetsspecialist och Svetsinspektör, IWS och IWI-S på Yrkeshögskolan i Jönköping
  • Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens hos Ekbackeskolan i Osby
  • Nordisk spårsvetsare på Vansbro Järnvägsskola

Håller du en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig mot
svetsbranschen? Hör av dig till oss på Svetskommissionen.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se