Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

22 augusti 2016

”Skandal att de oseriösa gymnasierna får fortsätta”

På DN Debatt publicerades den 18 augusti en artikel om oseriösa gymnasier. Vi på Svetskommissionen vet hur hårt och seriöst ni där ute arbetar och kunde inte låta det fackliga idéinstitutet Katalys (som skrev debattartikeln) stå oemotsagda. Läs debattartikeln här och vårt svar nedan.

"Att det är en bild på en svetsare som DN använder är olyckligt och vi ser inget samband med de delar av det industritekniska programmet som vi kvalitetssäkrar.

Vi kan naturligtvis bara svara för de skolor som vi granskar och godkänner men i dagsläget är det ca 70 skolor över hela Sverige som insett värdet för dem och deras elever att ha Svetskommissionens godkännande att bedriva utbildning till internationell svetsare. Höga krav ställs på lärartäthet, lärarnas yrkeserfarenhet och utbildning. Speciella rutiner krävs för att säkerställa utbildningen vid lärares frånvaro. Det ska finnas lämpliga lokaler och utrustning, bra läromedel samt rutiner för examinering. Skolan granskas både innan utbildningen startar samt under utbildningens gång. Även eleverna intervjuas under de återkommande revisionerna. Vid brister kan skolan bli av med sitt godkännande.

Vi vill inte sticka under stol med att vi känner av att vissa skolor har problem. Utbildningen är dyr med höga materialkostnader och vikande ansökningssiffror, dock ser vi ingen skillnad mellan kommunala skolor och friskolor. Det som däremot är utmärkande är de engagerade svetslärare som kämpar för sin utbildnings berättigande, oavsett skola. Industrin, som ropar efter arbetskraft, står bakom dem och därför är det extra olyckligt att just svetsning blev belyst med en bild i denna debattartikel. Inte någonstans i rapporten utmärker sig industritekniska programmet med särskilda kvalitetsproblem.

Not: Skolor som erbjuder industritekniska programmet med inriktning svets kan ansöka om ett godkännande från Svetskommissionen, en teknisk branschorganisation. Godkännandet ses som en kvalitetsstämpel och innebär att skolan följer internationellt harmoniserade riktlinjer för utbildning av svetsare. Svetsaren kan i sin tur gå ut på arbetsmarknaden med ett internationellt gångbart diplom samt svetsarprövningsintyg för flera olika svetsmetoder."

Svetskommissionen, via Elisabeth Egerblom,
verksamhetsansvarig för de internationella utbildningarna.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se