Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Pictogram man robot
02 juli 2015

Råd om robotsäkerhet vid svetsning

I går skedde en tragisk olycka på en bilfabrik i Tyskland. Under installationsarbete förolyckades en ung man, och dog senare av sina skador. Med anledning av det lägger vi ut den gamla vägledningen RÅD OM ROBOTSÄKERHET VID SVETSNING. Den har vi egentligen tagit bort från vår hemsida för översyn av referenser och regelverk, för den hade några år på nacken. Men det finns ändå bra information att tänka på i den.


GENERELLT/GRUNDLÄGGANDE OM SÄKERHET


Alla maskiner (robotstationer) kan vid felaktigt handhavande vara farliga. Det är svårt att vid konstruktion av maskinen eliminera alla risker utan att då reducera maskinens kapacitet.


Grundläggande säkerhetsåtgärder skall alltid följas för att reducera risk för eld, elchock och personskador.


Ingen får vistas inom skyddsgården då maskinen körs med automatik. Minderåriga bör aldrig få tillfälle att använda maskinen och åskådare, speciellt barn, bör aldrig befinna sig inom maskinens arbetsområde. Du som kan säkerhetssystemet har ansvar för Din omgivning när Du sätter det ur spel.


När någon vistas i skyddsgården skall personal finnas tillgänglig som kan assistera vid eventuell fara.


Operatören får ej vara påverkad av alkohol eller droger och skall vara i sådan kondition att inte fara föreligger på grund av trötthet eller sjukdom.


All personal som arbetar med robotsvetssystemet måste vara utbildade och väl insatta i de tillämpliga säkerhetsföreskrifter som finns. Arbetsgivaren måste tillse att säkerhetsinformation finns tillgänglig.


Hela dokumentet RÅD OM ROBOTSÄKERHET VID SVETSNINGPDF är på 7 sidor. Tänk på att all refernser till standarder och regler kanske inte är aktuella.


Bild: lånad av Latitude Research på Flickr, under Creative Commons-licensPDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
21 december 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se