Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

18 juni 2018

Planera in höstens kompetensutveckling nu!

Missa inte att planera och budgetera för kompetensutveckling av dig själv eller din personal. Tiden går fort och du kan få vänta ett helt år på nästa kursstart beroende på utbildning.

För att hjälpa dig att hitta rätt utbildning följer här en kort beskrivning av det du behöver veta eller kunna förmedla till beslutsfattare på ditt företag.

Tillsyn vid svetsning
Tillsyn regleras av standarden ISO 14731. Personal för tillsyn vid svetsning ska kunna visa tillräcklig teknisk kunskap för att alla tilldelade uppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt

Omfattningen av kompetens beror på produktionens krav. International Institute of Welding har utarbetat riktlinjer som säkerställer minimikrav på kompetens för de tre nivåerna som anges i standarden:

  • Personal med omfattande teknisk kunskap
    - internationell svetsingenjör, IWE
  • Personal med normal teknisk kunskap
    - internationell svetstekniker, IWT
  • Personal med grundläggande teknisk kunskap
    - internationell svetsspecialist, IWS

Konstruktion av svetsade produkter
Det är inte självklart att en konstruktör förstår vikten av att ta hänsyn till svetsningen när det gäller en produkts utformning. Med rätt kunskap hos konstruktören kan stora kostnadsbesparingar göras. Risk för problem under produktion eller ännu allvarligare - risk för haverier i den färdiga produkten - kan minimeras.

Utbildningen till internationell svetskonstruktör, IWSD, vänder sig till konstruktörer men även beräkningsingenjörer, produktutvecklare, kontroll- och besiktningsmän, svetsansvariga och inköpare.

Kontroll vid svetsproduktion
Många företag skulle gagnas av att ha personal med kvalifikationer i nivå med IWI, internationell svetskontrollant. Utbildningen ger personalen kunskaper att kontrollera tillverkningsunderlag som ritningar och WPS:er, kvalifikationer för svetsande personal, vilka svetsar som är kritiska och behöver kontrolleras med oförstörande provning, vilka metoder som är lämpliga, samt kunna tolka resultat och sammanställa detta i rapportform.

Utbildningen till IWI ger fördjupande kunskaper i både svetsteknologi och svetsinspektion.

Läs mer om respektive utbildning, inträdeskrav och omfattning.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
18 juni 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se