Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Ny information från Swedac angående SS-EN ISO 9606-1

Tillverkare av tryckbärande anordningar kan välja SS-EN ISO 9606-1 för svetsarprövning respektive SS-EN ISO 14732 för operatörsprövning.

Nu har Swedac godtagit att ackrediterad organ ska kunna ställa ut svetsarprövningsintyg, granskade mot PED, enligt SS-EN ISO 9606-1. Sedan tidigare har man kunnat göra detta även för operatörsprövning enligt SS-EN ISO 14732.

Man hänvisar till WGP guideline F 06 som behandlar avsaknaden av harmoniserad standard för t.ex. kvalificering av svetsare, svetsoperatörer och lödare. Arbetsmiljöverket har genom Swedac sanktionerat att följa "guidelinen". Detta har stort betydelse för övergången från SS-EN 287-1 till SS-EN ISO 9606-1. Se vidare kommande standardspalt i Svetsen nr 1/2017.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se