Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

12 januari 2015

Ny antagningsväg till IWT-utbildningen på KTH

Under 2016 startade arbetet med att införa en ny antagningsväg till internationell svetstekniker. En speciellt tillsatt arbetsgrupp arbetar just nu med att finputsa de sista förberedelserna och till nästa kursstart på KTH, januari 2018, kommer den nya antagningsvägen att ligga öppen.

Under lång tid har många hört av sig till Svetskommissionen om hur de kan få behörighet till de internationella utbildningarna, däribland IWT. Svetskommissionen är ANB i Sverige och följer internationella riktlinjer där minimikrav för behörigheterna bestämds genom IIW. Sedan 2016 ändrades riktlinjerna och en ny antagningsväg öppnades för personer med IWS-diplom och ett visst antal års yrkeserfarenhet att söka till IWT-utbildningen. Syftet är att premiera långvarig yrkeskompetens och ge engagerade individer chans att gå en utbildning som förutom att höja deras kompetens även ökar möjligheten till ett karriärslyft.

Den brinnande frågan har varit: Kommer kvalitén på utbildningen att sänkas? Med innebörden: Kommer vi genom detta beslut att underminera betydelsen av ett IWT-diplom och urholka kvalitén på landets utbildning till IWT?

Svaret är naturligtvis: Nej.

Arbetsgruppen som arbetar med detta består av personer som arbetar inom industri och utbildning med mycket god kunskap om de internationella utbildningarna och om kvalificering av personal med ansvar för svetskoordination (IWS, IWT och IWE). Slutresultatet från deras arbete håller på att ta form och från och med vårterminen 2018 kommer den nya antagningsvägen att ligga öppen.

Vad krävs då, för att få söka genom den nya vägen?

  • Personen i fråga ska ha ett IWS-diplom. IWS-utbildningen i sig är en bra utbildning för personer som ska arbeta som svetsansvariga. Även den utbildningen har behörighetskrav på bland annat 5 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet.
  • Personen ska efter utfärdandeet av IWS-diplomet ha arbetat i minst 6 år inom 8 år från utfärdandet. Arbetet ska ha bestått av svetsrelaterade arbetsuppgifter på en hög teknisk nivå. (Kommer att bedömmas)
  • Personen ska genomgå ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Provet ligger på den nivå som motsvarar dagens teoretiska behörighetskrav. (Provet är under uppbyggnad)

Den nya antagningsvägen är alltså allt annat än ett enkelt sätt att komma in på IWT-utbildningen. Däremot kommer vi att kunna se fler engagerade och motiverade personer stoltsera med ett IWT-diplom i framtiden. Och det vill vi. Ni behövs!

Läs mer om utbildningarna IWS, IWT och IWE

 

Förkortningar i texten:

ANB - Authorised Nominated Body

IIW - International Institute of Welding

IWS - International Welding Specialist

IWT - International Welding Technologist

IWE - International Welding Engineer


PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se