Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

17 december 2015

Nya arbetsmarknadsutbildare

Arbetsmarknadsutbildning av svetsare är omfattande, den bedrivs på många orter och över 1 000 elever utbildas varje år. I år har arbetsförmedlingen upphandlat svetsutbildning på 52 orter i landet för en ny period om fyra år.

Utbildningsföretagen, Astar, Iris, Lernia, Montico, Yrkesakademin m.fl. har lagt anbud. Resultatet av upphandlingen har blivit att det på de flesta orter blir en ny utbildare som får driva utbildningen.

Alla arbetsmarknadsutbildare av svetsare ska vara godkända IW-utbildare säger arbetsförmedlingen. Så har det varit och så är det i den nya upphandlingen. IW-godkännandet är knutet till utbildningsföretag och ort.

När det nu byts utbildningsföretag innebär det att antalet godkända IW-skolor tillfälligt minskar för att öka igen till ungefär samma antal under 2016. Svetskommissionen är beredd på många nya ansökningar om IW-godkännande.

Priset har naturligtvis varit en viktig faktor i arbetsförmedlingens bedömning av anbuden. Förra upphandlingsomgången låg lägsta anbuden på 2 000 kronor per kursdeltagarvecka. Svetskommissionen sade då att det är svårt att utbilda med kvalitet för den ersättningen. Nu har svetsutbildningen på vissa orter upphandlats till ännu lägre ersättning. ​

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
17 december 2015

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se