Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

02 juli 2018

Har ni Europas bästa svetsansvarige?

Nu är det dags att nominera till EWF Award for the Best European Welding Coordinator 2017!

Om du har en lämplig kandidat med IWE- eller EWE-diplom kan du nominera denna person till oss. Bland de förslag vi får in väljer vi sedan ut en lämplig kandidat som nomineras till EWF.

Kriterier

  • Personen måste ha arbetat som ansvarig i minst 12 månader i ett företag i Europa.
  • Företaget måste vara certifierat enligt ISO 3834-2, EN 15085-2 eller EN 1090-1 EXC3/4

Anställande företag, eller uppdragsgivare, skriver nomineringen på max 1000 ord. I nomineringen ska det framgå hur personen har bidragit till kvaliteten i svetsande produktion som kan vara relaterad till exempelvis projektresultat, produktivitet, lönsamhet eller kompetensutveckling. Personens involvering i dessa aktiviteter ska klart framgå.

Den nominerade ska skriva en text på max 500 ord som beskriver hur IWE- diplomet har bidragit till den svetsrelaterade kompetensen och prestationerna som är beskrivna i företagets nominering.

Priset består i fritt inträde på ett EWF-event samt 1000 euro för resa och logi. Prisutdelning kommer att ske på eventet. Vinnaren och dess företag kommer att få publicitet genom EWF.

Skicka in din nominering nu till Elisabeth Egerblom (senast 30 juni).

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
02 juli 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se