Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

18 april 2017

Hälsa och säkerhet

Som i alla yrken finns det risk för arbetsskador inom fogningsyrken. De allra flesta kan du undvika genom kunskap och de hjälpmedel som finns.

Hälsa och säkerhet är ett viktigt område för Svetskommissionen. Det är bland annat därför som nästa nummer av Svetsen (nr. 2, 19 maj) har det som tema.

Redan nu finns det gott om material på vår hemsida för dig som är nyfiken på mer. Här hittar du bra utbildnings- och informationsmaterial.

PDF

Senast ändrad av: Hosse Larizadeh
18 april 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se