Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

08 april 2015

Fortsatt bra svetsutbildning i gymnasieskolan

Svetsutbildningen förändras inte och det Industritekniska programmet kommer inte att ändras varken till form eller innehåll. Det framgår av delbetänkandet från Yrkesprogramsutredningen som kom ut 27 mars. Branschen anser att svetsutbildningen i dagens Industritekniska program fungerar bra, därför är det bra att den inte ändras.


Delbetänkandet har titeln ”En yrkesinriktning inom Teknikprogrammet” och föreslår att en försöksverksamhet startas 2016 med en ny yrkesinriktning inom Teknikprogrammet. Inriktningen ska heta "Produktionsteknik med arbetsplatsförlagt lärande".  

Den nya yrkesinriktningen på Teknikprogrammet kommer sannolikt locka elever som annars skulle valt Industritekniska programmet, vilket medför färre sökande till Industritekniska programmet. Det behöver inte vara negativt för svetsutbildningen, åtminstone inte på kort sikt.

Den elev som vill gå svetsutbildning väljer Industritekniska programmet, nu liksom tidigare. 

Delbetänkandet från Yrkesprogramsutredningen.


PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se