Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

15 februari 2018

EN ISO 9606-1 citerad i OJEU

EN ISO 9606-1:2017 är sedan 9 februari 2018 citerad i EU-kommissionens officiella tidskrift, OJEU för PED, och är därmed harmoniserad och kan utan förbehåll tillämpas under harmoniserad produktstandard för tryckbärande anordningar. Se citeringen.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
15 februari 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se