Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Behöver du ny inspiration som svetslärare?

Svetslärarmötet är ett årligt arrangemang för att stimulera och stärka landets svetslärare. Med nya tankar och inspiration kan en lärare motivera sina elever och framtida svetsare ännu bättre.

Under två dagar får vi höra mer om modern fogning, från forskningsresultat till hur man bygger framtidens båt i rostfritt stål.

Kunskap om den senaste tekniken ökar kompetensen och
ger bättre konkurrenskraft, tankar som Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen arbetar efter.

Ur programmet:

• Vad händer inom IW-systemet för utbildare?
• Digitalt lärmaterial
• Vad forskas det om just nu – områden och resultat?
• Fartygsbygge i moderna rostfria stål
• Metallpulverfylld eller fluxfylld tråd – vad, när, hur?
• Automation säkrar jobben – vad krävs av operatören?
• Undervattensvetsning – svetsning i vått och torrt!
• Modern värmebehandling före och efter svetsning
• Fällor med att svetsa höghållfasta stål
• Vilka standarder är under förändring?
• Arbetsmiljö: kunskap om att få bättre luft
• Hur TIG-svetsar man professionellt?

Välkommen!

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se