Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Jonas Saarimäki

Svetsingenjör och ställföreträdande operativ chef för ANB Sverige

Telefon: 073-318 79 10Jonas arbetsområden

  • Tillförordnad verksamhetsansvarig ANB Sverige
  • Nätverket AG 41a, 41b, 42c och 51
  • Processledning yrkeskompetens

Ställ en fråga till Jonas:

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström
10 september 2020

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se