Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Medlemsenkät 2022 - Resultat

Under hösten 2022 genomförde Svetskommissionen en medlemsenkät. Det är en undersökning som genomförs vart tredje år med frågor om vår verksamhet och våra tjänster. Enkäten skickas ut till alla kontaktpersoner och svaren är mycket värdefulla för fogningsbranschens gemensamma utveckling. Här kan du ta del av både resultat och lärdomar.

Vi fick 81 svar, flest från svetsande företag (31) och utbildare (22). Vi kan konstatera att medlemmarna i stort är nöjda och tycker att Svetskommissionen fokuserar på rätt saker, men som alltid finns det saker att förbättra. Enkäten innehöll frågor om vår verksamhet och våra tjänster och då specifikt om nätverket, FoU, standarder, utbildning, evenemang/aktiviteter samt om svets.se och Svetsen.

Svetskompetens och automation
Hälften av svaranden uppger att de har fler än 10 svetsare på företaget men långt ifrån hos alla företag har samtliga svetsare IW- eller IWS-diplom. En fjärdedel av företagen har 1-2 svetsrobotar, fem företag har 3-5 och sju företag har fler än 10 svetsrobotar. Hälften av företagen har inga alls. Merparten av företagen innehar en eller flera ISO-certifieringar.

Rådgivningen och tidningen uppskattade
Vi ställde ett 40-tal frågor rörande Svetskommissionens verksamhet och tjänster och snittbetygen för alla frågor hamnar i spannet 3.5-4.3 (på en femgradig skala). Högst betyg får rådgivningen även om enbart hälften har svarat att de använt tjänsten. Lägst får det digitala arkivet för Svetsen, vilket förvånar, men kanske har det att göra med att man inte känner till det eller har tillgång? Arkivet är oerhört kraftfullt och användbart, man kan söka på alla nummer 10 år tillbaka i tiden och i princip på vad som helst som rör svets och fogning som har publicerats i tidningen och få svar. Tidningen Svetsen får dock högt betyg gällande innehåll/kvalitet (4.1).

Egna kommentarer
Förutom betygen har vi också fått en mängd fritextsvar som ger bra indikationer på vad vi behöver justera och utveckla. Vi behöver till exempel se över expertpanelen och arbetsgrupperna. Under 2023 har vi aktiverat fler arbetsgrupper och vi kommer att fortsätta att utveckla arbetet med dem.

Fortsatt utveckling av verksamheten
Vi kommer att jobba vidare med informationen och det som enkätsvaren lärt oss. Till exempel så kommer vi att ta ett ordentligt grepp om FoU-arbetet för att Svetskommissionen fortsatt ska vara den relevanta företrädanden och samordnaren av forskningsfrågor i branschen som vi önskar vara. Vi kommer att uppdatera Forskningsrådet och relevant information på svets.se under rubriken FoU. Dessutom planerar vi att sätta upp ett forskningsseminarium i slutet av året. Det var länge sedan vi genomförde ett sådant och det har nu blivit extra tydligt att det är efterfrågat. Preliminärt datum för seminariet är 26 oktober men vi återkommer om det.

Enkätens resultat har även redovisats för Svetskommissionens styrelse.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se