Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Inloggning

En del av

Inget lösenord?

När du blir medlem i Lasergruppen får den ni väljer till kontaktperson inloggningsuppgifterna. Prata med denne eller ta kontakt med Per Westerhult, 08-120 304 03.

Facebook

Kontakt

Lasergruppen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 03