Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kontrollantutbildning Plaströrssvetsar

Målet med den här kursen är att utbilda kontrollanter till att bedöma elektromuffsvetsar, sadelgrenar samt stumsvetsar av plaströr. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha en klart fördjupad insikt i vad som är en fulländad plastsvets.

Se aktuella kurstillfällen

Kursinnehåll

I den praktiska svetsdelen utförs stumsvetsning samt elmuffsvetsning både på små och stora dimensioner.

 • Teoridelen innehåller fördjupade kunskaper om plastens egenskaper, tillverkning av plast samt svetsning av plast. Även en genomgång av de vanligt förekommande standarder som är av stor vikt för kontrollanter, däribland SS-EN 12201, DVS-normen, monteringsstandarder samt standarder som föreskriver förstörande provning. Teoridelen går även igenom vanliga fel vid svetsning enligt DVS 2202 och hur dessa kan upptäckas i samband med kontroller samt förebyggas.
 • I den praktiska kontrollantdelen går vi igenom vanliga fel med plaströrssvetsar. Kursdeltagarna får se verkliga haverifall samt själva prova på att göra bedömningar i en ”finn fem fel”-station.
 • Den här kursen är en kontrollantutbildning för kontrollanter av plaströrssvetsar. Kursen är indelad i tre delmoment: en teoridel, en praktisk svetsdel och en praktisk kontrollantdel.

Vid avslutad kurs har kursdeltagaren:

 • Ökad förståelse av polymera material och vilka begränsningar som finns med materialet
 • Förståelse av vad som händer med polymera material vid svetsning
 • Förståelse av hur stumsvetsning samt elektromuffsvetsning fungerar
 • Förståelse för standarden SS-EN 12201 Plaströrssystem – Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp
 • Förståelse för DVS-normerna
 • Förståelse för procedurprov och hur de bedöms med förstörande provning
 • Oförstörande provning (OFP)
 • Kunskap för att identifiera förekommande fel vid elektromuffsvetsning såsom skrapning, avvinkling, ovalitet, toe in, smuts, glapp samt kyltider
 • Kunskap för att identifiera förekommande fel vid stumsvetsar
 • Fördjupad kunskap i kravställningar av PE-ledningar

Vid avslutad utbildning kommer varje kursdeltagare ha enkla anvisningar att använda sig av vid kontroll av stumsvets och elektrosvetsmuffar. Anvisningarna kommer att utgöras av systematiska kontrollantscheman. Kontrollantscheman kommer i grunden baseras på DVS 2202 acceptanskriterier.

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarige Ingela Sterner.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Målgrupp


Kursen vänder sig till kontrollanter av plaströrssvetsar.

Kursavgift

Medlem: 16 000 kr
Icke-medlem: 18 500 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se