Vägledning ISO 15612 Standardsvetsprocedur

Kvalificeringen av en standardsvetsprocedur går i princip ut på att utnyttja någon annans provning (WPQR) för att verifiera sitt eget framtagna produktionsunderlag (WPS). För att utnyttja detta bör man vara insatt i förutsättningarna. Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik, som bland annat behandlar de aktiviteter som ISO 3834 ställer krav för, har tagit fram denna vägledning.

300 kr *