Vägledning för validering av svetsströmkällor

Denna vägledning beskriver tillämpningen av validering av strömkällor med beaktande av EN 1090, ISO 3834, EN ISO 17662 och EN 50504, och är framtagen av AG 48 Kvalitetsteknik och dess ad-hoc-grupp för validering av svetsutrustning. Vägledningen beskriver hur en svetsande verksamhet bör lägga upp denna aktivitet i sitt kvalitetssystem samt ett antal frivilliga tillägg och tips.

300 kr *