Vägledning för tillsyn vid svetsning

Det finns många frågeställningar kring tillsyn vid svetsning som t.ex. organisation av personal, befattningsbeskrivning, ansvar (och möjligt straffansvar), befogenheter, extern personal, nivå på teknisk kunskap, tillämpning i förhållande till produktstandarder etc. Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik, som bland annat behandlar de aktiviteter som ISO 3834 ställer krav för, har tagit fram denna vägledning.

300 kr *