Vägledning för krav på svetsning i EN 1090-2

En sammanfattande översikt (1 sida) med krav på svetsarbeten i olika utförandeklasser (EXC) enligt SS-EN 1090-2 (stålkonstruktioner) samt SS-EN 1090-3 (aluminiumkonstruktioner) för metoder vid bågsvetsning

200 kr *