Vägledning för klassning av kärl och rör enligt AFS 1999:4

En steg för steg-instruktion för klassning av tryckbärande anordningar med arbetsflöde, bestämning av objektstyp, fluidgrupp, fluidfas, kategori, diagramnummer, kontrollkrav och översiktliga krav för svetsning och kontroll. För full information, läs alltid i AFS 1999:4 och respektive standard.

200 kr *