Termisk sprutning, 1968 (18 språk), IIW:s ordlista del VI

Denna den sjätte delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för termisk sprutning, samt besläktade förfaranden, på 18 språk (inklusive svenska).

SIS art.nr: SV 29 (endast hos Svetskommissionen)

350 kr