Termisk skärning, 1965 (17 språk), IIW:s ordlista del V

Denna den femte delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för termisk skärning, samt besläktade förfaranden, på 17 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer. (Ordlistan är under revidering).

SIS art.nr: SV 28 (endast hos Svetskommissionen)

350 kr