Svetsteknisk Ordlista - Ordlista för svetsning, lödning och termisk skärning. Del I: Termer avseende allmänna svetstekniska begrepp, svetsmetoder och smältsvetsning, 1968

Denna ordlista utgör basen för terminologi inom svetsområdet. Efter att den färdigställts har arbetet fortsatt som ett internationellt samarbete inom International Institute of Welding (IIW). Därför har denna inte reviderats utan kompletteras med nedanstående flerspråkiga ordlistor publicerade av IIW. Termerna i denna ordlista är dock fullt aktuella. (Del 2 blev aldrig färdigställd).

SIS art.nr: SV 23 (endast hos Svetskommissionen)

110 kr