Svetsning av plaster, 1978 (3 språk), IIW:s ordlista del VIII

Denna den åttonde delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för svetsning av plaster, på 3 språk (ej svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 31 (endast hos Svetskommissionen)

350 kr