Speciella svetsmetoder, 1981 (16 språk), IIW:s ordlista del IX

Denna den nionde delen av IIW:s ordlistor innehåller termer för speciella svetsmetoder, som till exempel laser-, EB-, bult-, plasma-, varianter av TIG-, ultraljud-, mikro-, explosions-, högfrekvensmotstånds-, friktions-, kalltrycks-, diffusions- stuk-, bågstöt-, elektroslagg- och termokompressionssvetsning, på 16 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 32

420 kr