Specialhäfte, Ultraljudprovning, 1967 (11 språk),
med förklaringar på engelska och franska

Denna särskilda del av IIW:s ordlistor innehåller termer för ultraljudsprovning, på 11 språk (inklusive svenska).

SIS art.nr: SV 33

210 kr