Riktlinje för anskaffning av svetsade produkter

Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik har tagit fram denna riktlinje som är till för att sprida till inköpare och beslutsfattare inom företaget som har lite eller ingen kunskap om svetsning, men ändå ansvarar för anskaffning av svetsade produkter.

200 kr *